Computer+platform

Over Basicly


Basicly is de totaaloplossing om structureel aan digitale geletterdheid te werken. Ja, ook wij hebben lesmateriaal. Maar alleen met lesmateriaal ben je er als school nog niet.
Met het flexibel leerplatform voor het PO en VO, hulp bij implementatie, verdieping voor het team en persoonlijke begeleiding maak je als school écht werk van digitale geletterdheid.